Nederlandse samenvatting

Samenwerken voor een betere leefomgeving

2020 was een uitzonderlijk jaar, met veel uitdagingen. Royal HaskoningDHV heeft toch een gunstig financieel resultaat kunnen behalen. Dankzij het doorzettingsvermogen en de veerkracht van onze mensen en de goede samenwerking met onze klanten.

Onze eerste prioriteit het afgelopen jaar was de gezondheid en het welzijn van onze collega’s, klanten, partners en hun families. Wij konden inspelen op veranderingen als gevolg van COVID-19 door ons nauwe contact met klanten en de overheid en hulp te bieden waar het kon.

Samen met de branchevereniging NLingenieurs hebben wij, via het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, publieke opdrachtgevers geholpen om samen door te werken. Het motiveert dat de Nederlandse overheid deze campagne om business continuïteit voor de branche te waarborgen, ondersteunt.

Overeenkomstig de richtlijnen werkte het merendeel van onze mensen thuis en kon dankzij de juiste voorzieningen veilig samenwerken aan projecten in goede werkomstandigheden. Wij hebben als werkgever en business partner onze verantwoordelijkheid genomen en daardoor zorg kunnen dragen voor de continuïteit van onze bedrijfsactiviteiten en dienstverlening naar klanten. Wij zagen dat ook gemeenten digital werken echt hebben omarmd en daarom konden wij onze kennis, kunde en platforms gebruiken om het werk door te laten gaan in deze periode.

Digitale transformatie

We hebben wederom vooruitgang geboekt in onze digitale transformatie. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van nieuwe digitale diensten. De lancering van Royal HaskoningDHV Digital brengt niet alleen digital consultancy en softwareoplossingen samen, maar ook 25 jaar aan data science en softwareontwikkeling en 250 digital experts. Wij hebben onze digitale transformatie expertise verder uitgebreid met de overname van Novius. Hierdoor bieden we een geïntegreerd portfolio aan. We kunnen data en digitale technologie koppelen aan onze domeinkennis en combineren met onze strategische bedrijfstransformatie expertise.

Corona heeft bovendien meer vaart gegeven aan onze transformatie. Onze voortdurende investeringen in digitalisering en integratie van data en digitale technologieën in ons dagelijkse werk betekende dat wij uitstekend konden inspelen op het nieuwe normaal. Onze collega’s maakten gebruik van digitale platformen om met klanten en elkaar te communiceren en samen te werken. Klanten erkennen dat zij hierdoor sneller beslissingen kunnen nemen en flexibeler, slimmer en efficiënter kunnen werken.

Onze multidisciplinaire aanpak bewijst zijn toegevoegde waarde. We zien in verschillende markten, zoals waterbeheer, een groeiende vraag naar onze state-of-the-art domeinkennis in combinatie met onze digital- en data gestuurde expertise.

Renovatie- en resilience-projecten

Verder hebben we het afgelopen jaar hard gewerkt om te accelereren op klimaatverandering en de enorme vervangings- en renovatieopgave in Nederland: van het hoogwaterbeschermingsprogramma om dijken te versterken tot aan de renovatie van de Van Brienenoordbrug in Rotterdam. We hebben bovendien geprofiteerd van onze sterke positie op de Europese markt voor advies en engineering voor online retailers met onze warehouse & logistics oplossingen, waardoor klanten konden voldoen aan de groeiende consumentenvraag.

Als gevolg hiervan hebben we een goede prestatie geleverd in 2020. In sectoren waar de activiteiten tijdelijk afnamen, zoals in de luchtvaart en de olie- en gasindustrie, leidde de sterke samenwerking tussen onze business lines tot inzet van mensen waar meer capaciteit nodig was. Hierdoor kon ook worden voldaan aan de stijgende vraag naar duurzame mobiliteitsoplossingen. Onze innovatie Flowtack, waarmee gemeenten vraag en aanbod van verkeer continu en realtime op elkaar kunnen afstemmen, krijgt steeds meer voet aan de grond. Hiermee helpen wij steden beter bereikbaar, veiliger en schoner te maken.

In Nederland nemen we een belangrijke plaats in met advies en engineering op gebied van mobiliteit en transport. Om in lijn daarmee ook onze positie te versterken in het Verenigd Koninkrijk, hebben we de krachten gebundeld met ITP, waarmee we de mobiliteitsnetwerken van de toekomst beter vorm kunnen geven.

Klimaatverandering en energietransitie

We spelen een steeds dominantere rol in de energietransitie met onze projecten voor gemeenten om CO2-reductie te realiseren. Ook in de private sector wordt steeds meer nadruk gelegd op klimaatactie door stedelijke omgeving echt toekomstbestendig te maken. We zijn koploper in innovatie en duurzame ontwikkeling en daarmee in staat om samen met klanten, partners en kennisinstellingen toekomstbestendige oplossingen voor steden, water, transport en industrie te ontwikkelen.

Wij adviseren de helft van alle Nederlandse regio’s hoe zij invulling kunnen geven aan hun Regionale Energie Strategieën (RES) in Nederland, waarmee zij afspraken uit het Klimaatakkoord in de praktijk brengen. Ook zijn wij betrokken bij de Transitievisies Warmte van ruim 25 verschillende gemeenten, wat gaat om 500.000 woningen. Wij ondersteunen gemeenten in deze transitie bovendien met ons platform SETuP, waarmee we inzichtelijk maken welke alternatieven voor aardgas het meest geschikt zijn en in welke volgorde wijken aardgasvrij worden. Daarnaast adviseren wij industrie en bedrijfsleven bij hun energietransitie. We zijn bijvoorbeeld betrokken bij het groene waterstofproject NortH2 en het energieproject 6-25, dat beoogt om in 2025 6 Megaton CO2-uitstoot van de 300 meest energie-intensieve bedrijven in Nederland te besparen.

Ook willen we daar in onze bedrijfsvoering het voortouw in nemen. Een mooi voorbeeld is ons nieuwe kantoor in Delft: het historische pand uit 1912 wordt omgebouwd tot een duurzame, comfortabele werkplek in het hart van de TU Delft campus. Bij de opening in 2024, zal het een van de eerste Parijs-proof monumenten zijn in de wereld. En met de belofte in 2035 wereldwijd het energiegebruik van onze 75 kantoren met tenminste twee derde te verminderen en alleen nog maar gebruik te maken van hernieuwbare energie, hebben wij ons gecommitteerd aan het DGBC Paris Proof-initiatief voor een duurzaam gebouwde omgeving.

Vooruitblik

De vooruitzichten voor 2021 zijn positief. Voor de Nederlandse markt zijn wij optimistisch over de verwachtingen. Wij zetten daarom ook in op het aantrekken van nieuw talent. Het afgelopen jaar zagen we meer betrokkenheid intern, onder onze eigen mensen, en extern, bij klanten en partners. Wij willen dit graag met onze klanten en partners bestendigen.


 Dit jaar vieren we het 140-jarig bestaan van Royal HaskoningDHV. We willen dit jubileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan, omdat we trots zijn op onze markante geschiedenis. Al 140 jaar zijn we een toonaangevend ingenieursbureau, dragen we bij aan een betere samenleving en maken we de levens van mensen wereldwijd gemakkelijker, gezonder en veiliger; dat is een prestatie! Wij geloven dat onze mensen bepalend zijn voor ons succes. Door hun toewijding om samen met onze klanten en partners echt een positief verschil te maken in de wereld, kunnen wij ons missie verwezenlijken: Enhancing Society Together.